Доступная среда

https://ramonsad1.ru/svedeniya-ob-oo/struktura-i-organy-upravleniya/strukturnoe-podrazdelenie-lekoteka-70192.html